По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 265 от 01.08.2018 г. по т.д. № 2553/2017 г., II т.о.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 265 от 01.08.2018 г. по т.д. № 2553/2017 г., II т.о.

Публикувано на 12.01.2021

    Разпоредбата на чл. 735, ал. 2 ТЗ не е приложима при наличие на предпоставките на чл. 632, ал. 4 ТЗ за...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...