По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 13976 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 4148/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 13976 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 4148/2020 г.

Публикувано на 09.04.2021

    Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2012 г. и 12.2014 г.; за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; определена нова данъчна основа за облагане с данък по чл. 48...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...