По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 15336 от 10.12.2020 г. по адм. дело № 7113/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 15336 от 10.12.2020 г. по адм. дело № 7113/2020 г.

Публикувано на 09.04.2021

    Предмет на спора са установени задължения за данък върху превозни средства за период 2014 г. – 2018 г. за седлови влекач ведно с начислени лихви за забава съгласно акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) от 23.05.2019 г. по чл. 107, ал. 3 ДОПК, издаден от при...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...