По вид документ > Съдебна практика > Върховен касационен съд > Решение № 35 от 07.03.2019 г. по търг. дело № 1165/2018 г., II т.о.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 35 от 07.03.2019 г. по търг. дело № 1165/2018 г., II т.о.

Публикувано на 09.04.2021

    Отменителните искове имат облигационен, а не вещен характер, доколкото евентуалната им основателност не води до обратен транслативно-вещен ефект, т.е. връщане на правата върху имотите отново в патримониума на съпрузите, съответно в режим на СИО, и има за последица само осигуряване възможността на кредиторите да се удовлетворят от стойността на дела на длъжника - 1/2, при запазване действителността на самата разпоредителна сделка по отношение на с...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...