По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 14239 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 7712/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 14239 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 7712/2020 г.

Публикувано на 04.05.2021

    Предмет на спора са установени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г. и лихви.

   Нормата на чл. 107, ал. 3 ДОПК предвижда издаване на акт за ус...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...