По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1238 от 01.02.2021 г. по адм. дело № 8513/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 1238 от 01.02.2021 г. по адм. дело № 8513/2020 г.

Публикувано на 04.05.2021

    Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 10., 11. и 12.2018 г.

   Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянет...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...