По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 1974 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 10661/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 1974 от 16.02.2021 г. по адм. дело № 10661/2020 г.

Публикувано на 11.06.2021

    Предмет на спора са начислен ДДС със съответните лихви и установено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2012 г. със съответните лихви.

   Предвид недоказване получаването на стоките, съдът е приел за недоказана и последваща им реализация. Съдът се е аргументирал с нормата на чл. 141, б. „в“ от Директивата за ДДС, която точно е транспонирана в чл. 15, т. 2 ЗДДС. Според тези норми, условие за осъществяване на вътреобщно...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...