По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 2914 от 04.03.2021 г. по адм. дело № 8893/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 2914 от 04.03.2021 г. по адм. дело № 8893/2020 г.

Публикувано на 11.06.2021

    Предмет на спора са установени следните задължения: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; ДОО за самоосигуряващи се лица за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; здравно осигуряване за самоосигуряващи се за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; за универсален пенсионен фонд за самоосигуряващи се за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.; за ДДС за периода от 29.08.2016 г. до 03.07.2019 г...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...