По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 3756 от 23.03.2021 г. по адм. дело № 12947/2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 3756 от 23.03.2021 г. по адм. дело № 12947/2020 г.

Публикувано на 20.07.2021

    Предмет на спора са непризнато право на данъчен кредит, както и за наличните стоки към датата на регистрация по ЗДДС, и непризнато право на данъчен кредит по фактура от 30.12.2016 г. за данъчни периоди август, септември и октомври 2016 г. и май, юни, юли и август 2017 г. ведно с лихви.

   Към датата на регистрацията стоките са били налични и...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...