По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 4746 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 620/2021 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Решение № 4746 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 620/2021 г.

Публикувано на 20.07.2021

    Предмет на спора е Заповед от 20.05.2020 г., с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС на ЕООД е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин в гр. Асеновград, като е забранен и достъпът до обекта за срок от 14 дни, за нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. във вр. с чл. 118, ал. 1 ЗДДС.

   Допуснатото нарушение попада в хипотезата н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...