По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > № 96-00-281 от 25.10.2016 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.173, ал.6 от ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-281 от 25.10.2016 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.173, ал.6 от ЗДДС

Публикувано на 21.03.2017

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия иска да закупи от Вас превозно средство.
В тази връзка сте поставили следните въпроси:
1. Налице ли е основание за прилагане на чл.173, ал.6 от ЗДДС, доколкото лицето е член на дипломатическата...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!