По тематика > Данъци > Писма и указания > ДОПК > 2017 г. > № 94-П-224 от 25.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-П-224 от 25.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

Публикувано на 20.02.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше писмо заведено в ЦУ на Националната агенция по приходите (НАП) с горния номер, относно прилагане на разпоредбите на чл. 77 от ДОПК, във връзка с § 5г, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ е изложена следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас лице е член-кооператор на ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"