По тематика > Данъци > Писма и указания > ДОПК > 2017 г. > № 37-00-158 от 28.08.2017 г. Относно: установяване на публично вземане
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 37-00-158 от 28.08.2017 г. Относно: установяване на публично вземане

Публикувано на 17.04.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с Ваше писмо с горния номер, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …………… г. относно реда за установяване на държавните такси по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и за тяхното събиране, изразявам следното становище:
...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.