По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2017 г. > № 07-00-193 от 22.11.2017 г. Относно: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-193 от 22.11.2017 г. Относно: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

Публикувано на 22.06.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/ 14.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ДОП при ЦУ на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка: В рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружеството планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...