По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗМДТ > 2018 г. > № М-94-Б-2 от 28.02.2018 г. Относно: дължимост на патентен данък по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за стопанисване на фитнес зала
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-Б-2 от 28.02.2018 г. Относно: дължимост на патентен данък по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за стопанисване на фитнес зала

Публикувано на 13.07.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №М-94-Б-2 от 03.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте лице с установени по съответния ред увреждания над 50 на сто и имате намерение да се регистрирате като едноличен търговец за търговска дейност, попадаща в обхвата на т. 34 от Приложение № 4 ЗМДТ - за фитнес центрове и спортни зали. Данъкът за тази дейност се определя ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...