По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 1-ИТ-00-12 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-ИТ-00-12 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 14.09.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Към момента като физическо лице извършвате дейност като застрахователен агент и земеделски производител (пчелар). Регистрирана сте по ЗДДС. Във връзка с участие в програма свързана с дейността Ви на земеделски производител, предстои да се регистрирате...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.