По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2018 г. > № 96-00-46 от 06.03.2018 г. Относно: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-46 от 06.03.2018 г. Относно: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

Публикувано на 14.09.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. Първоначално ще работи като инвеститор, т.е. ще наема различни фирми за построяване на жилищна сграда – за изкопни работи, за конструкция, за дограма, за ВиК мрежа и др. Първият имот, върху който...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.