По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № М-24-36-60 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 25, ал. 4 и чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-36-60 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 25, ал. 4 и чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 09.10.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №……………………. г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………, и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка:
„………………………“ ООД е регистрирано по ЗДДС на 31.03.2017 г. В дневника за покупките за данъчен период м. 04.2017 г. е включена фактура, издадена преди датата на регистрацията ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.