По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № М-94-К-180 от 15.02.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-К-180 от 15.02.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 09.10.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на НАП, с вх. №…………………...2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
От месец декември 2016 г. до този момент „………………….“ ЕООД не отговаря на условията по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.