По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2018 г. > № 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Публикувано на 23.10.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………, с вх. № ………. от 08.05.2018 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването сте собственик на търговско дружество и се осигурявате ежемесечно като самоосигуряващо се лице, но смятате да прекъснете дейността от 01.07.2018 г. След тази дата не сочите друга заетост освен, че ще продължите да работите б...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...