По тематика > Обществени поръчки > Писма и указания > № МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Публикувано на 09.11.2018

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

    МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

   От 3 март 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Тези изменения са вследствие на промените в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (нова ал. 4 на чл...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.