По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 24-38-77 от 23.03.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за закупена модулна бензиностанция
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-38-77 от 23.03.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за закупена модулна бензиностанция

Публикувано на 09.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), с вх. №……………..2017 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
„………….“ ЕООД е с основна дейност – товарен автомобилен транспорт. Дружеството е закупило модулна бензиностанция за дизелово гориво, снабдена с нивомерна система и фискално устройство. На ………..2017 г. оторизиран сервиз е извършил фискализация на модула и го е свързал с НАП. Под...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.