По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 94-Й-4 от 19.03.2018 г. Относно: определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-Й-4 от 19.03.2018 г. Относно: определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2017 г.

Публикувано на 06.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило писмо чрез г-жа ……………….. – упълномощено от Вас лице, прието с вх. №94-Й-4/05.02.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През 2017 г. Вие в качеството си на самоосигуряващо се лице, внасяте задължителни осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход в размер на 600 лв., определен по реда на чл. 9, ал. 1, т. ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.