По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-80 от 26.04.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с недвижим имот
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-80 от 26.04.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с недвижим имот

Публикувано на 09.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 05.04.2018 г., относно данъчно третиране по ЗДДС на доставки свързани с недвижим имот.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ш България“ ООД е търговско дружество част от германската група Ш ГМБХ с основна икономическа дейност: производство на цифрово-програмно управление, предназначени за пазарите в България, както и за износ за Германия, Турция, Близкия Изток,...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.