По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 1-08-С-1 от 06.03.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-08-С-1 от 06.03.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Публикувано на 27.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е изложена следната фактическа обстановка:
С решение на Общински съвет е одобрено изплащане на еднократно възнаграждение за цялостната работа на ликвидатора на търговско дружество. Определената сума е в размер на 25770.00 лв. изчислена на база 15% от възнаграждението на Кмета на общината, за периода от 12.06.2008 г. до 30.09.2018 г.
В тази...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.