По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Публикувано на 30.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. № /2018 г. е изложена следната фактическа обстановка:
От м. септември 2001 г. до м. март 2017 г. сте живяла в Германия където са плащани здравноосигурителни вноски. В България плащате същите от м. юни 2017 г. При справка констатирате, че сте с прекъснати здравноосигурителни права.
В тази връзка са поставени следните въпроси :
...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.