По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-185 от 13.08.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-185 от 13.08.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 04.12.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-185/30.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Предстои сключването на договор за извършване на услуга за „Провеждане на изследване за развитието на система за зелена фасада „GreenSkin“ в ………….., България, между фирмата, регистрирана по ДДС и немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, с продължителност октомври 2019г. Не...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.