По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на ЗКПО и КСО за социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на ЗКПО и КСО за социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт

Публикувано на 27.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„Ф.“ ЕООД (Дружеството), възнамерява да предостави на своите работници и служители социални придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, а именно допълнително здравно осигуряване и карти, даващи право за ползване на определени спортни услуги. Социалните придобивк...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.