По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 3-1463 от 31.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1463 от 31.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 07.12.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, „Х” ЕООД е регистрирано по ЗДДС и извършва лицензирана дейност „Пътна помощ“ (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател по услугата е данъчно задължено лице от трета страна.
Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Каква данъчна ставка се прилага за доставката – 20 на сто...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.