По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-220 от 28.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени услуги по ишлеме и остатъчни материали, върху които се прехвърля собствеността на доставчика на услугата
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-220 от 28.09.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени услуги по ишлеме и остатъчни материали, върху които се прехвърля собствеността на доставчика на услугата

Публикувано на 07.12.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-220 от 38.09.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени услуги по обработка и доработка на материали, собственост на дружество, регистрирано по ДДС в друга държава членка, в резултат на което остават материали, които няма да бъдат върнати на възложителя на услугата.
...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.