По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 26-У-8 от 06.06.2018 г. Относно: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-У-8 от 06.06.2018 г. Относно: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца

Публикувано на 08.01.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №………….2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с изпълнително дело №…………………… по описа на ……………
…………... – частен съдебен изпълнител (ЧСИ) №… е наложен запор върху банковите сметки на „…………………………….“ ЕАД (дружеството), в резултат на което неговата дейност е затруднена.
Делото касае имот на дружеството в с. …………, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.