По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 08-00-9 от 28.09.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-9 от 28.09.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Публикувано на 11.01.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 17.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община …. е постъпило искане от Областен управител на област ……...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.