По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 08.02.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават за пилоти-любители и професионални пилоти в България – на българско летище от български инструктори.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли да се начислява ДДС в издаваните факт...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.