По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-207 от 12.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-207 от 12.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 12.02.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (ЕС). На 01.08.2018г. по настояване на клиента е издадена фактура за продажба, с която клиента да си задейства митническите процедури по вноса в Кипър – частта, която не е в ЕС. Впоследствие се о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.