По тематика > Счетоводство > Писма и указания > 2019 г. > № 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-22 от 29.01.2019 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)

Публикувано на 12.03.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с направените промени в Наредба №Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите давам следните разяснения:
1. Във връзка със синхронизиране и привеждане разпоредбите на наредбата в съответствие...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.