По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2018 г. > № 24-39-90 от 24.10.2018 г. Относно: установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. по реда на чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-39-90 от 24.10.2018 г. Относно: установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. по реда на чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Публикувано на 12.04.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-90/11.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В хода на възложена проверка на „М……” ЕООД, гр. Пловдив, за установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. в размер на 1 8….. лв., по реда на чл. 189 от ЗКПО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.