По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 23-22-851 от 21.06.2018 г. Относно: условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 23-22-851 от 21.06.2018 г. Относно: условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Публикувано на 23.04.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ще извършва електронна търговия, като за целта ще закупува стоки от българско дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Закупените стоки, ще се изпращат от името на „Х“ до склад на Амазон в Англия, където „Х“ ще има регистрация за целите на ДДС в тази държава членка.
Във връзка с изложе...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.