По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2018 г. > № 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относно: признаване за данъчни цели сканирани фактури, получени по електронен път в PDF формат и задължение за съхраняване на хартиен лист
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относно: признаване за данъчни цели сканирани фактури, получени по електронен път в PDF формат и задължение за съхраняване на хартиен лист

Публикувано на 23.04.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е производител на безалкохолни напитки на територията на Република България. В хода на своята търговска дейност извършва покупка на суровини, материали и услуги, за които получава оригинални фактури от доставчици (среден месечен брой – 230). Продажбите на безалкохолни напитки, документира с оригинална данъчна фактура, издадена на хартиен носител.
За счетоводното отчи...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.