По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 94-00-65 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-65 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

Публикувано на 14.05.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-65/16.08.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстанов...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.