По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2018 г. > № 3-1888 от 19.10.2018 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1888 от 19.10.2018 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Публикувано на 23.04.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, но допълнително бе изяснено, че във връзка с годишното изравняване на данъка по ЗДДФЛ на работниците и служителите в ТП на НОИ е възникнал въпросът възможно ли е едновременно ползване на данъчните облекчения на двете правни основания - чл. 22в...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.