По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-25-84 от 14.11.2018 г. Относно: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Публикувано на 23.04.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кратък период от време, Вие сте пенсионирана с решение на ТЕЛК и решавате да се осигурявате само здравно, отразявайки това обстоятелство в декларация образец № 1. Впоследствие разбирате, че в декл...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.