По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2018 г. > № 20-28-6 от 29.11.2018 г. Относно: Право на данъчен кредит и признаване на разход при закупуване на имот със статут „жилище“ или „ателие“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-28-6 от 29.11.2018 г. Относно: Право на данъчен кредит и признаване на разход при закупуване на имот със статут „жилище“ или „ателие“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Публикувано на 14.05.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № …. от 16.11.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане на покупката на недвижим имот със статут „жилище“ или „ателие“ за офис на съответното данъчно задължено...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.