По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2019 г. > № 53-04-513 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 53-04-513 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

Публикувано на 21.05.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-513/26.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са цитирани текстове на различни законови разпоредби.
Поставен ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.