По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2019 г. > № М-26-Е-246 от 01.02.2019 г. Oтносно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за управленски услуги
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-Е-246 от 01.02.2019 г. Oтносно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за управленски услуги

Публикувано на 13.08.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше запитване, прието с вх.№ М-26-Е-246/07.11.2018 г, е изложена следната фактическа обстановка:
Българското дружество „ЕС АЙ …….“ ЕООД е начислявало в полза на свързано лице възнаграждения за управленски услуги за 2016 г. и 2017 г. Те са оказани от холандското дружество SIG …. - компанията майка на „ЕС АЙ ……“ ЕООД. Съгласно политиката на трансферно ценообразуване на групата възнагражденията се фактурират на всяко тримесечие на базата ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.