По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

Публикувано на 17.09.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с изплатено допълнително възнаграждение, по чл. 24 от Наредба № 4/200.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, на педагогическите специалисти, имате издадено от НОИ задължително пре...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.