По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд

Публикувано на 24.09.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ………./07.05.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството е строителство с код по НКИД 4120. Предстои да започнете строителни работи – монтаж на минно оборудване на територията на „АМ“ АД гр. П. Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.