По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

Публикувано на 27.09.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания. Поради това, от Агенцията за хора с увреждания, Ви се възстановяват 50% от внесените осигурителни вноски, н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.