По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > № 21-01-11 от 10.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от лихви по предоставен заем на чуждестранно юридическо лице от държава, с която има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 21-01-11 от 10.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от лихви по предоставен заем на чуждестранно юридическо лице от държава, с която има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Публикувано на 08.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството е със седалище и адрес на управление в България. Същото е заемодател по договор с дружество от Русия. Управител на руското дружество с място на стопанска дейност в Русия е съдружник и притежава 50% от капитала на българското юридическо лице.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Възможно ли е да се приложи Спогодбата...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.