По тематика > Данъци > Писма и указания > ДОПК > 2019 г. > № 07-00-69 от 10.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл.171 от ДОПК, във връзка с дължими задължения по ЗМДТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-69 от 10.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл.171 от ДОПК, във връзка с дължими задължения по ЗМДТ

Публикувано на 08.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-69/27.03.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка: През 1997 г. със съпруга Ви сте дарили на дъщерите си по ½ идеална част от имот в гр…., като сте запазили за себе си правото на ползване на избата и подпокривното помещение. Излагате подробно фактическа обс...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.