По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 08-00-5 от 02.05.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-5 от 02.05.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

Публикувано на 01.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ……./17.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На 02.07.2018 г. e прекратено трудовото правоотношение на учител. Изплатени са му обезщетения за неползван отпуск, за неспазено предизвестие и за оставане един месец без работа (по КТД за два месеца).
С Решение № …../...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.